I N F O R M A T I O N
Opdateret d. 26.1.2016

Kære venner af DCA og OZ5E

Som I alle ved har vi gennem årene arbejdet hårdt på at opbygge "Danmarks Bedste Conteststation" i det gamle hønsehus i Stjær - og de seneste års resultater har tydeligt vist at vi er på rette vej. Vi har ønsket at skabe et sted hvor det er muligt at prøve grænserne af for hvad man kan udrette indenfor Amatørradio i Danmark, både hvad angår DX & Constesting - og både for den enkelte og sammen.

Vi er nu efterhånden så mange mere og mindre hyppige gæster i Shack´et, at vi har besluttet os for at oprette en støtteforening for OZ5E, som kan give mulighed for at være med til at sikre den basale drift af stedet hvor det sker - og forhåbentlig med tiden meget mere end det....
Derfor har vi nu oprettet Danish Contest Academy, som giver DIG mulighed for at bidrage til opretholdelsen og videreudviklingen af stationen og samtidig giver DIG og andre mulighed for at få nogle fantastiske Contest Oplevelser i Stjær.

Du bliver automatisk medlem af Danish Contest Academy ved at indbetale 750,- Kr på konto nummer 5381 246955 Arbejdernes Landsbank OZ5E D.C.A. - Husk at opgive Call samt navn og adresse.
Vi vil gerne give alle en mulighed for at være med, så der er ikke noget fastlagt kontingent, men der er et minimum på kr. 750,- pr år, som kan indbetales på een gang eller ad flere omgange. Du er således velkommen til at støtte med hvad du ønsker. Det er også muligt at støtte via PayPal. Ring til mig hvis du har spørgsmål om hvordan du kan støtte.

Vort første mål er at kunne betale Shack´ets basale årlige driftsomkostninger på vand, forsikring og den helt store post som er EL. Disse udgør tilsammen et budgetteret beløb i størrelsesorden 22.000,- (Shack´et er opvarmet i vinterhalvåret p.g.a. den store mængde udstyr). Vi håber senere, når vi er medlemmer nok, at kunne ansøge fonde m.v. om yderligere støtte til drift og evt. udbygning af stationen.

Foreningen er registreret og papirarbejdet lavet. Vi holder jævnligt, og efter behov, et virtuelt møde på Skype og vil du med på listen kan du kontakte OZ1ETA.

Jeg håber at I alle vil bakke op om initiativet, så OZ5E kan fortsætte i den kendte stil og glæder mig til at se jer i Stjær.

73 & CU in the Contest

Jan, OZ1ADL
tlf. 6146 6427
jan@thogersen.dk


Mere information om aktiviteterne i DCA kan du læse her og de forskellige emner finder du i menuen foroven på siderne.
Vi håber du finder noget spændende indhold og hvis du har forslag eller rettelser er du meget velkommen til at sende en mail.

Amatørradiostationen OZ5E er bygget op af private radioamatører gennem mange år. Radiostationen arbejder aktivt for at opnå en bred deltagelse af danske radioamatører i de forskellige contests som jævnligt afholdes. Dette har ført til starten på Danish Contest Academy hvor alle interesserede er velkommen til at deltage i de mange forskellige gøremål som spænder fra radio-operatører til elektronik-teknikere og antennebyggere. Du er velkommen til at kontakte webmaster!.